Hőtermelő és légkondicionáló berendezések műszeres energetikai felülvizsgálata

Energetikai felülvizsgálat
Hõtermelõ, légkondicionáló és szellõzõrendszerek kötelezõ energetikai felülvizsgálata

Tisztelt Érdeklõdõ!
Üdvözöljük oldalunkon!

A kötelezõ energetikai felülvizsgálattal kapcsolatos részletes tudnivalókat az alábbi "Tudnivalók" gomb lenyomása után találja!

Hõtermelõ berendezések energetikai felülvizsgálata

Társasházak, Lakásszövetkezetek, Ipari szereplõk, gyárak, gyártó és termelõ üzemek, lakó és nem lakó épületek esetén 70kW-nál nagyobb effektív névleges teljesítményû fûtési rendszer vagy kombináltan helyiségfûtési és szellõzõrendszerek esetében kötelezõ az energetikai felülvizsgálat! Lásd Tudnivalók gombra kattintva!

Légkondicionáló és szellõzõberendezések energetikai felülvizsgálata

Társasházak, Lakásszövetkezetek, Ipari szereplõk, gyárak, gyártó és termelõ üzemek, lakó és nem lakó épületek esetén 70kW-nál nagyobb effektív névleges teljesítményû légkondicionáló rendszer vagy kombináltan légkondicionáló és szellõzõrendszerek esetében kötelezõ az energetikai felülvizsgálat! Lásd Tudnivalók gombra kattintva!

MIÉRT VAN ERRE ÖNNEK SZÜKSÉGE ÉS MIT TARTALMAZ A FELÜLVIZSGÁLAT?

Az energetikai felülvizsgálat a kötelezõ jellege mellett számtalan gazdaságossági, mûszaki kérdésre is választ adhat, segítve ezzel a költséghatékonyabb üzemeltetést.

A felülvizsgálat a gyakorlatban az alábbiak szerint történik:

1., A szükséges kapcsolódó dokumentumokat a Tulajdonos/üzemeltetõ összegyûjti és rendelkezésre bocsátja.

Például különféle tervdokumentációk, alaprajzok, fûtési-hûtési-szellõzési tervek, energetikai tanusítvány, kapcsolási rajzok, gyártói garanciához szükséges elõírások, üzemeltetési elõírások, üzemeltetési és karbantartási jegyzõkönyvek és naplók, energia számlák (gáz, elektromos áram stb.), energetikai számítások.

Ezeknek a dokumentumoknak az alapján be kell tudni azonosítani a szóban forgó rendszer alapvetõ mûködését, a fõbb rendszerelemek fizikai helyét, ki kell derülnie, hogy milyen szabályozás mûködik, van e szabályozási rendszer, ha van annak részleteirõl is kellenek információk!

Amennyiben a meglévõ dokumentumok hiányosak, azokat a helyszínen kell összegyûjteni amennyiben ez lehetséges, ilyen például egy adattábla, vagy egyéb helyszínen egyértelmûen és könnyen megállapítható adat. Amennyiben a hiányzó információ elõállítása csak mérnöki többlet munkával állítható elõ, annak díjazása külön megegyezés alapján történik, nem foglalja magába a felülvizsgálat díja!

2., A helyszínen be kell azonosítani a hõtermelõ / légkondicionáló / szellõzõ rendszert és fõ elemeit. össze kell hasonlítani a tervezett állapottal, a tervezõ által tervezett rendszerrel. Meg kell vizsgálni a karbantartás és üzemeltetés körülményeit, szükség van a karbantartási naplók és jegyzõkönyvekre is!

Szükséges a hõtermelõ és légkondicionáló / szellõzõgép mûszeres vizsgálata, füstgázelemzése, kazánhatásfok mérés elvégzése és egyéb az energetikai felülvizsgálat elvégzését szabályozó elõírásokban szereplõ adatok megmérése, diagnosztikai módszerekkel. A mûszeres vizsgálat kizárólag érvényes kalibrálási jegyzõkönyvvel rendelkezõ diagnosztikai mûszerekkel végezhetõ el!

Szükséges a kapcsolási terv alapján a rendszert beazonosítani, helyszíni szemlével megállapítani a szivattyúk, fûtõkörök, hidraulikai körök, tágulási tartályok stb. felülvizsgálatát elvégezni! Ugyanez vonatkozik a HMV elõállításért felelõs hõtermelõ berendezések és rendszer elemeire is.

3., Ezután a vizsgálandó rendszerek kialakításának vizsgálata történik meg, figyelembe véve a különféle szabályozási módok, szenzoros, jelzõberendezések azonosítását az üzemeltetõ segítségével, amennyiben szükséges javaslattétellel.

4., Az energiafelhasználást is érinti a vizsgálat, a mérést, tervezett állapot és az üzemi állapot fogyasztásának vizsgálata, illetve amennyiben szükséges javaslatot teszünk a fogyasztás értékének lehetséges csökkentési módjairól.

5., Miután a központi gépház / kazán helyiség / kazánház / gépközpont stb. tehát a központi gépészeti helyiségben lévõ fõ elemek szemlézése megtörtént, utána az elõírás szerinti helyiségekben történõ vizsgálat következik, mint például fûtési rendszerek esetében a hõleadók típusának és alkalmasságának, azok szabályozási módjainak felmérése, szükség esetén javaslattétel ezek változtatására. Felmérésre kerülnek a rendszerek csõ hálozat kialakításai, azok szigetelésének vizsgálata is.

6., Miután a helyszíni szemle és felülvizsgálat megtörtént, ezután a felülvizsgáló határidõre elkészíti és kiállítja az energetikai felülvizsgálati jelentést, amit a Díjfizetés megtörténte után a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság rendszerébe az energetikai felülvizsgáló jogosult feltölteni, ezzel a Tulajdonos / üzemeltetõ eleget téve a Hatósági elõírásoknak.

Mivel minden egyes projektnél mások a körülmények, a fentiekben felsorolt tevékenység lista az adott szituáció szerint változhat, ami minden egyes alkalommal a Tisztelt Megrendelõvel egyeztetésre kerül!

Amennyiben ön is szeretné szolgáltatásunkat igénybe venni, kérem a Kapcsolat fülön található kapcsolatfelvételi lehetõségek közül válassza ki az önnek legmegfelelõbbet és vegye fel velünk a kapcsolatot!

KAPCSOLAT
Lépjen velünk kapcsolatba a lenti gomb segítségével.