Hőtermelő és légkondicionáló berendezések műszeres energetikai felülvizsgálata

Energetikai felülvizsgálat
Hõtermelõ, légkondicionáló és szellõzõrendszerek kötelezõ energetikai felülvizsgálata

ENERGETIKAI FELÜLVIZSGÁLAT és ami mögötte van!

2022. január 1-én módosultak a hõtermelõ és légkondicionáló, szellõzõrendszerek kötelezõ energetikai felülvizsgálatának szabályai. Az energetikai felülvizsgálati kötelezettséget a 2018/844/EU irányelv alapján módosított hazai szabályozás alapozza meg. E szabályozás alapján az energetikai felülvizsgálatot egy Hatósági nyilvántartáshoz (Nemzeti Klímavédelmi Hatóság) kötött mérnöki tevékenységként rögzíti, melyet a Magyar Mérnöki Kamara Névjegyzékében szereplõ, megfelelõ jogosultsággal rendelkezõ energetikai felülvizsgáló mérnök végezhet el.

Kire vonatkozik a szabályozás, és mikor kell a felülvizsgálatot elvégeztetni?

Az Energiahatékonyságról szóló 2015.évi LVII. törvény követve az irányelvben foglaltakat az épületet vagy több épületet együttesen ellátó :

- 70kW-nál nagyobb effektív névleges teljesítményû fûtési rendszer vagy kombináltan helyiségfûtési és szellõzõrendszer, valamint

-70 kW-nál nagyobb effektív névleges teljesítményû légkondicionáló rendszer vagy kombináltan légkondicionáló és szellõzõrendszer hozzáférhetõ részeinek vonatkozásában írja elõ a rendszeres energetikai felülvizsgálatot.

Az energetikai felülvizsgálati kötelezettség vonatkozik:

- Ipari szereplõkre (termelõ, gyártó, fejlesztõ üzemek, gyárak stb.) ,

- Társasházakra,

- Lakásszövetkezetekre,

- és nem lakás célú épületekre.

Mikor kell a felülvizsgálatot elvégeztetni?

2022. január 1. elõtt üzembe helyezett rendszereket tekintve az elsõ energetikai felülvizsgálat elvégzésének határideje 2025. december 31.

2022. január 1. után üzembe helyezett rendszerek energetikai felülvizsgálatát az üzembe helyezés évétõl számított 1 éven belül el kell végeztetni!

A felülvizsgálatot auditálási kötelezettség esetében négy évente, egyéb esetben nyolc évente kell elvégezni. Az energetikai felülvizsgálat lefolytatásáról az üzemeltetõnek vagy a Tulajdonosnak (együtt Rendszerüzemeltetõ) kell gondoskodnia!

Mikor nem szükséges elvégeztetni az energetikai felülvizsgálatot, mikor kap mentességet a felülvizsgálat alól?

Lakóépületek esetében akkor nem szükséges a felülvizsgálatot elvégeztetni, ha az épület

-elektronikus felügyeleti funkcióval, illetve

-hatékony ellenõrzõ funkciókkal rendelkezik.

Ez lényegében egy 0-24 órás felügyeleti funkcióval ellátott rendszert jelent.

A nem lakás célú épületek esetében a felülvizsgálat alóli mentesség feltétele, hogy az adott rendszer melynek effektív teljesítménye nagyobb, mint 290 kW, rendelkezzen épületautomatizálási és szabályozási rendszerrel, amely alkalmas:

- az energiafelhasználás folyamatos követésére, rögzítésére és szükség szerint kiigazítására;

- az energiahatékonyság értékelésére, a hatékonyság romlás feltárására, a személyzet tájékoztatására; valamint

- más rendszerekkel való kommunikációra, valamint átjárhatóságra.

Az energetikai felülvizsgálat alól mentességet élvezõ rendszerek esetén lakóépület és nem lakóépület esetén szintén a felülvizsgálat elvégzésre jogosult szakember általi közremûködésre van szükség, csak õ végezheti el!

A mentességi eljárás folyamata:

- Az érintett épületet regisztrálni kell a Klímagáz Adatbázsban, amely regisztrációt kizárólag jogosultsággal rendelkezõ energetikai felülvizsgáló végezhet el. (Ez még nem tekinthetõ felülvizsgálatnak.)

- Az épület rendszerüzemeltetõje megbízásából az energetikai felülvizsgáló a Klímagáz Adatbázisban elvégzi a szükséges dokumentumok feltöltését.

- Ezt követõen a rendszer értesítést küld a benyújtásról.

- A Magyar Mérnöki Kamara megvizsgálja a mentességi kérelemhez tartozó dokumentációt és 8 napon belül döntést hoz a kérelem elfogadásáról, vagy hiánypótlásról.

- Magyar Mérnöki Kamara a döntés meghozataláról értesíti a Kérelmezõt és a Klímagáz Adatbázis útján a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságot.

Az energetikai felülvizsgálatról elektronikai úton teljesített adatszolgáltatás keretében felülvizsgálati jelentés készül, amelyet a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (továbbiakban Hatóság) által vezetett Klímagáz Adatbázis (továbbiakban Adatbázis) erre kialakított felületére kell feltölteni. Az energetikai felülvizsgálat vonatkozó követelményeti a 19/2021. (IV.14.) ITM rendelet 2.sz melléklete tartalmazza.

Az energetikai felülvizsgálat helyszíni vizsgálat során tartalmazza a szabályozásban leírtak vizsgálatát mind a fûtési, mind a légkondicionáló, valamint a szellõzõ rendszerrel kombinált rendszerekre vonatkozólag.

Mi történik ha nem készül el az energetikai felülvizsgálat a megadott határidõig?

A 666/2020. (XII.28.) Kormány rendelet 1. melléklete szerinti jogkövetkezmények, bírság fizetési kötelezettség a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság felé :

Fûtési rendszerek (Hõtermelõ berendezések) lakóépületek (Társasházak, Lakásszövetkezetek stb.) esetén:

- 70kW és 290 kW közötti effektív névleges teljesítményû rendszer esetében 150.000Ft

- 290kW feletti effektív névleges teljesítményû rendszer esetében 300.000Ft

Fûtési rendszerek (Hõtermelõ berendezések) nem lakóépületek esetén:

- 70kW és 290 kW közötti effektív névleges teljesítményû rendszer esetében 200.000Ft

- 290kW feletti effektív névleges teljesítményû rendszer esetében 350.000Ft

Légkondicionáló rendszerek, hõszivattyús (légtechnikai) rendszerek lakóépületek (Társasházak, Lakásszövetkezetek stb.) esetén:

- 70kW és 290 kW közötti effektív névleges teljesítményû rendszer esetében 450.000Ft

- 290kW feletti effektív névleges teljesítményû rendszer esetében 550.000Ft

Légkondicionáló rendszerek, hõszivattyús (légtechnikai) rendszerek nem lakóépületek esetén:

- 70kW és 290 kW közötti effektív névleges teljesítményû rendszer esetében 500.000Ft

- 290kW feletti effektív névleges teljesítményû rendszer esetében 600.000Ft

Az energetikai felülvizsgálattal kapcsolatos fontosabb jogszabályok, rendeletek és elõírások gyûjteménye megtalálható a Magyar Mérnöki Kamara www.mernokvagyok.hu/flr/ oldal vonatkozó részéinél.

KAPCSOLAT
Lépjen velünk kapcsolatba a lenti gomb segítségével.